พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2524-2538 /

สำนักงาน ก.พ.

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงาน ก.พ.
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
พระบรมราโชวาท
พระราชดำรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก122พ
Copy 1
Available