ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านเอกนัยและอเนกนัยทางภาษาตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

นริศรา หาญกล้า

No Cover Image
Main Author: นริศรา หาญกล้า
Format: THESIS
Language:
Published: 2538
Subjects: สมอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QP398 น253ค 2538
Copy 2
Available
Copy 1
Available