การประกอบอาชีพหัตถกรรมทอผ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านละว้าตำบลเมืองเฟีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /

บัวภา ฝ่ายเพชร

No Cover Image
Main Author: บัวภา ฝ่ายเพชร
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: การทอผ้า
ทอผ้า
ผ้า –– การทอ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS1490 บ280ก
Copy 1
Available