การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยเญอกับชาวไทยลาวบ้านหิรัญ ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /

ชาญชัย ใจหาญ

No Cover Image
Main Author: ชาญชัย ใจหาญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2538
Subjects: วัฒนธรรมไทย
ไทยเฌอ
ไทยลาว
อาเซียน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.L4 ช485ก
Copy 1
Available