ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม /

อิทธิชัย ศรีสถิตย์

No Cover Image
Main Author: อิทธิชัย ศรีสถิตย์
Format: THESIS
Language:
Published: 2538
Subjects: การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information