การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร จังหวัดกำแพงเพชร /

กาญจนา ทองพลับ

No Cover Image
Main Author: กาญจนา ทองพลับ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2538
Subjects: การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1044.88 ก425ก 2538
Copy 2
Available
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: LB1044.88 ก425ก 2538
Copy 6
Available