การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารหลักสูตร /

ปัทมา อำนวยตระกูล

No Cover Image
Main Author: ปัทมา อำนวยตระกูล
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันอุดมศึกษา –– การสอน
สถาบันอุดมศึกษา –– หลักสูตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2362.T5P7 ป533ก
Copy 1
Available