การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิชาการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษากับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดพิจิตร /

จารุนันท์ ปรมาธิกุล

No Cover Image
Main Author: จารุนันท์ ปรมาธิกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2538
Subjects: ครูวิทยาศาสตร์ –– พิจิตร –– วิจัย
วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา –– พิจิตร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Thai Stack

Call Number: LB2838 จ325ก 2538
Copy 5
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2838 จ325ก
Copy 1
Available
Copy 2
Available