การดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม และโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ /

สมชัย เชาว์พานิช

No Cover Image
Main Author: สมชัย เชาว์พานิช
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา –– กาฬสินธุ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC5225.R47 ส238ก
Copy 1
Available