เอกสารการสอนชุดวิชาประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ = Economic history and history of economic thoughts เล่มที่ 1, 2 /

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2526
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เศรษฐกิจ –– ประวัติ
ลัทธิเคนส์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HC28 ส747อ 2526
Copy 1
Available