การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษาที่สร้างขึ้นโดยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาในท้องถิ่นชนบทภาคกลาง /

ณรงค์ สมพงษ์

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ สมพงษ์
Format: BOOKS
Language:
Published: 2519.
Subjects: การสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด (ฉบับถ่ายสำเนา)
Physical Description: 219 แผ่น ; 27 ซม.