พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช /

รวบรวมโดยพระภิกษุปรัชญา อภิวังโส [สร้อยประดิษฐ์]

Other Authors: พระภิกษุปรัชญา อภิวังโส [สร้อยประดิษฐ์]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 พ373
Copy 1
Available