ประวัตินักประพันธ์ /

ประกาศ วัชราภรณ์ ; ป.วัชราภรณ์ [นามแฝง]

No Cover Image
Main Author: ประกาศ วัชราภรณ์
Other Authors: ป.วัชราภรณ์ [นามแฝง]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: นักประพันธ์ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PN466 ป192ป 2516
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

Education, Stack

Call Number: 928.9591 ป112ป 2516
Copy 1
Available