การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม /

ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์

No Cover Image
Main Author: ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สังคมวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HM101 ผ225ก 2521
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 12
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 11
Available
Copy 10
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ผ225ก 2521
Copy 8
Available

Social, Stack

Call Number: HM101 ผ225ก 2521
Copy 13
Not available

Call Number: HM101 ผ225ก 2521
Copy 4
Not available