แนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทไทย /

ธวัช มกรพงศ์

Main Author: ธวัช มกรพงศ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
ไทย -- ภาวะชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ธ392น 2531
Copy 1
Available
Copy 2
Available