การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน:

แนวความคิดทฤษฎีและทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ /

อมร รักษาสัตย์ ; ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ผู้แต่งร่วม

No Cover Image
Main Author: อมร รักษาสัตย์
Other Authors: ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2524
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 อ275ก 2524
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 อ275ก 2524
Copy 5
Available