การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน:

แนวความคิดทฤษฎีและทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ /

อมร รักษาสัตย์ ; ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ผู้แต่งร่วม

No Cover Image
Main Author: อมร รักษาสัตย์
Other Authors: ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2524
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 315 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.