หลักการพัฒนาชุมชน:

บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชน /

วิรัช เตียงหงษากุล

No Cover Image
Main Author: วิรัช เตียงหงษากุล
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN49.C6 ว689ห 2529
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN49.C6 ว689ห 2529
Copy 1
Available