สัตว์การเมือง ยุคโลกานุวัตร /

ชัยอนันต์ สมุทวณิช

Main Author: ชัยอนันต์ สมุทวณิช
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การเมืองและการปกครอง ไทย
ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ช451ส
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available