รายงานการวิจัยเรื่อง สัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย = An achievement of the co-operation among university libraries in Thailand /

อัมพร ปั้นศรี ; วิลัย อัคคอิชยา, ผู้วิจัยร่วม

No Cover Image
Main Author: อัมพร ปั้นศรี
Other Authors: วิลัย อัคคอิชยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- วิจัย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: Z672 อ555ร 2529
Copy 1
Available