รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อความพึงพอใจในชีวิตและการงาน /

พิสิทธิ์ สารวิจิตร, ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

No Cover Image
Main Author: พิสิทธิ์ สารวิจิตร
Other Authors: ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาตน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2840 พ786ร 2529
Copy 1
Available