การดัดแปลงและสร้างเกณฑ์ปรกติแบบทดสอบ EPPS และวิเคราะห์บุคลิกภาพของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย /

บุญส่ง นิลแก้ว, วิไลวรรณ ยามาลี, ผู้แต่งร่วม ; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Main Author: บุญส่ง นิลแก้ว
Other Authors: วิไลวรรณ ยามาลี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Format: BOOKS
Language:
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: บุคลิกภาพ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BF698 บ582ก 2522
Copy 1
Available