หนังสือประกอบภาพชุดเพลิดเพลินเป็น 100 เท่ากับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง:

วิธีดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงและวิธีเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ /

แผนกธุรการการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิต, วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล, แปลและเรียบเรียง ; โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น]

Other Authors: วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น]. โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น], 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: จิตวิทยาประยุกต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TS155 ห144 2529
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available