รายงานการวิจัยประเมินผล โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน กรมประชาสงเคราะห์ /

อรทัย อาจอ่ำ...[และคนอื่น ๆ] ; สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Author: อรทัย อาจอ่ำ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สถานเลี้ยงเด็ก –– การบริหาร--วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HV1300.55 ร451 2533
Copy 2
Available
Copy 1
Available