มลพิษและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม /

สมศักดิ์ โชคนุกูล

Main Author: สมศักดิ์ โชคนุกูล
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โครงการบริการการศึกษา, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
สิ่งแวดล้อม –– การอนุรักษ์
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ –– การอนุรักษ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QH454.A1 ส282ม 2531
Copy 1
Available
Copy 2
Available