การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน:

แนวคิดทางสังคมวิทยา /

วารุณี ภูริสินสิทธิ์

Main Author: วารุณี ภูริสินสิทธิ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: อาชญากรรมของเด็ก
อาชญากรรมวัยรุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HV6251 ว486ก 2531
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV6251 ว486ก 2531
Copy 5
Available