การติดตามและประเมินผลการเผยแพร่หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติมของกรมวิชาการ

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ 2523
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: หนังสืออ่านประกอบ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: Z1003 ศ615ก
Copy 1
Not available
Copy 5
Not available
Copy 3
Not available
Copy 4
Not available
Copy 2
Not available