เอกสารแนะแนวและพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนปลูกสร้างส่วนป่าสัก:

เรื่อง รอบตัดฟันเศรษฐกิจของส่วนป่าไม้สัก = Financial rotations of teak [Tectona grandis linn.f.] Forest plantions /

ธงชัย เวชชสัสถ์

No Cover Image
Main Author: ธงชัย เวชชสัสถ์
Other Authors: กรมป่าไม้
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : หจก.ส.มงคลการพิมพ์, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไม้สัก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SD397.T4 ธ118อ
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available