อภิแนวโน้มโลก ค.ศ. 2000 = Megatrends 2000 [1990] /

จอห์น ไนซ์บิตต์, แพทริเซีย อเบอร์ดีน, เขียน ; สันติ ตั้งรพีพากร, แปลเรียบเรียง

Main Author: ไนซ์บิตต์, จอห์น
Other Authors: อเบอร์ดีน, แพทริเซีย, สันติ ตั้งรพีพากร
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงทพฯ : โกลเบิ้ล เบรน , 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประวัติศาสตร์ –– คริสตศตวรรษที่ 20.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information