อนาคตทำนาย = Megatrends 200 /

จอห์น ไนสบิท, อเบอร์เดน แพ็ททริเซีย, แปลและเรียบเรียงโดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: ไนสบิท, จอห์น
Other Authors: แพ็ททริเซีย, อเบอร์เดน, ถิรนันทน์ อนวัชศิริวงศ์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HB87 น979อ 2534
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available