รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี:

ระยะสิ้นสุดกิจกรรม [ช่วงสนับสนุนงบประมาณแก่สตรี เป้าหมายในระหว่างเดือนมกราคม 2532 = An evaluation of the child development through families and women organizations /

นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา ; กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

No Cover Image
Main Author: นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
Other Authors: กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี -- การประเมินผล
สตรีชนบท -- ไทย
สตรีกับการพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 น464ก 2533
Copy 1
Available