รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระยะที่ 3 [พ.ศ. 2530-2534] /

นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา, ยงยุทธ บุราสิทธิ์ ; กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

No Cover Image
Main Author: นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
Other Authors: ยงยุทธ บุราสิทธิ์, กรมการพัฒนาชุมชน. กองวิชาการและแผนงาน
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- การประเมิน--วิจัย
หมู่บ้าน -- การประเมินผล--วิจัย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9.C6 น464ร 2535
Copy 1
Available