รายงานการวิจัย เรื่องการสืบทอดเจตนาความเป็นชาติไทยของประชาชนในตำบลนาแห้ว /

พิสิทธิ์ สารวิจิตร, บุญธรรม คำพอ, ผู้วิจัยร่วม ; ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย, ผู้วิจัยร่วม

No Cover Image
Main Author: พิสิทธิ์ สารวิจิตร
Other Authors: บุญธรรม คำพอ, ประพันธ์ ปลิดปลอดภัย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!