รายงานการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2528 ภาคเหนือ /

คณะผู้ประเมินผลโครงการ กสช. ปี 2528 [ภาคเหนือ] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะผู้ประเมินผลโครงการ กสช. ปี 2528 [ภาคเหนือ]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ 2528
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ร451 2528
Copy 1
Available