บทบาทของนักการเมืองไทย:

เปรียบเทียบเหตุการณ์ก่อนเลือกตั้งช่วงหลังเลือกตั้งจนเกิดกรณีพฤษภาทมิฬและหลังเกิดกรณีพฤกษภาทมิฬ /

นิสิตปริญญโท สาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นักการเมือง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 บ162 2535
Copy 1
Available