ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี /

อิชิอิ โยเนะโอะ, โยชิกาวะ โทชิฮารุ, ผู้แต่งร่วม, พลับพลึง คงชนะ, ผู้แปลร่วม, มารศรี มียาโมโต, ผู้แปลร่วม ; อาทร ฟุ้งธรรมสาร, ผู้แปลร่วม

Main Author: โยเนะโอะ, อิชิอิ
Other Authors: โทชิฮารุ, โยชิกาวะ, พลับพลึง คงชนะ, มารศรี มียาโมโต, อาทร ฟุ้งธรรมสาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย การสัมพันธ์กับต่างประเทศ ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น การสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: JX991 ย849ค 2530
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available