รายงานการวิจัย พัฒนาการของการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวอีสานในชุมชนเมืองหลัก:

กรณีบ้านดอนแต้ว จังหวัดนครราชสีมา /

ชอบ ดีสวนโครก ; สถาบันวิจัยและพัฒนา [RDI] มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Main Author: ชอบ ดีสวนโคก
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: BOOKS
Language:
Published: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา [RDI] มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ที่ดิน, -- การใช้ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครราชสีมา
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- อาชีพ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD890.55.Z9N33 ช319ร
Copy 1
Available