วิชาเศรษฐกิจและการบริหารการคลัง /

บุญชนะ อัตถากร

No Cover Image
Main Author: บุญชนะ อัตถากร
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2516
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การคลัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HJ203 บ422ว 2516
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available