สมเด็จพระบรมราชินีนาถ:

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ศาสนาและสาธารณสุข /

กรมวิชาการ

Corporate Author: กรมวิชาการ
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.S57 ว546ส
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.S57 ว546ส
Copy 4
Available
Copy 3
Available