เกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำ และมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย = Water quality criteri & standards in Thailand /

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: คุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ –– การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ –– การวัด
มลพิษทางน้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QH541.5.W3 ว588ก
Copy 1
Available