สาระและกิจกรรมการสอนวิชาหลักสูตรละการสอนระดับประถมศึกษา /

สุมน อมรวิวัฒน์, สมพงษ์ จิตระดับ, ผู้แต่งร่วม

No Cover Image
Main Author: สุมน อมรวิวัฒน์
Other Authors: สมพงษ์ จิตระดับ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การสอน
หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา –– การศึกษาและการสอน--การจำลองแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: LB1564.T5 ส841ส 2531
Copy 1
Not available
Copy 5
Not available
Copy 7
Not available
Copy 2
Not available
Copy 3
Not available
Copy 6
Not available