วิเคราะห์นิทานชาวบ้านอีสานจากสามหมู่บ้าน /

จารุวรรณ ธรรมวัตร...[และคนอื่น ๆ] ; ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

No Cover Image
Other Authors: จารุวรรณ ธรรมวัตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: BOOKS
Language:
Published: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2522
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS568 ว512 2522
Copy 1
Available