การศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก [ระยะที่ 2]:

วรรณกรรมจากตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย และตำบลบ้านแพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง /

ทัศนีย์ ทานตวณิช ; โครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

No Cover Image
Main Author: ทัศนีย์ ทานตวณิช
Other Authors: มาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. โครงการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมภาคตะวันออก
Format: BOOKS
Language:
Published: บางแสน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2523
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information