เอเชียรายปี 1989/2532 /

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, วรศักดิ์ มหัทธโนบล, บรรณาธิการ

No Cover Image
Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
Other Authors: อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์, วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: หนังสือรายปี
เอเชีย –– หนังสือรายปี
เอเชีย –– รายงานประจำปี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS5 จ683อ 2532
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available