ปริทรรศน์วัฒนธรรมผ้าไทและจักสานงานศิลป์ไทย /

ดวงทิพย์ วรพันธุ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: ดวงทิพย์ วรพันธุ์
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ศิลปหัตถกรรมไทย
เครื่องจักรสาน -- ไทย
การทอผ้า -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!