สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรการงานและพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533]ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน /

กิตติมา แก้วป้องปก

No Cover Image
Main Author: กิตติมา แก้วป้องปก
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ –– หลักสูตร
หลักสูตร –– การบริหาร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1570 ก674ส 2537
Copy 1
Available