การประเมินหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร /

แก่นกาญจน์ ธรรมสอน

No Cover Image
Main Author: แก่นกาญจน์ ธรรมสอน
Format: THESIS
Language:
Published: 2534
Subjects: การศึกษาขั้นประถม –– หลักสูตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1570 ก879ก 2534
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB1570 ก879ก 2534
Copy 3
Available
Copy 4
Available