ทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนต่อการใช้หลักสูตรกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก /

ไพโรจน์ เนียมนาค

No Cover Image
Main Author: ไพโรจน์ เนียมนาค
Format: THESIS
Language:
Published: 2536
Subjects: กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ –– หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1570 พ992ท 2536
Copy 1
Available