ผลของการสอบย่อยด้วยแบบทดสอบที่มีจำนวนข้อคำถามระดับสูงต่ำกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /

ปรีชา แบบประเสริฐ

No Cover Image
Main Author: ปรีชา แบบประเสริฐ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2534
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การวัดผล
การศึกษา –– การวัดผล
แบบทดสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3058.T5 ป467ผ 2534
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available