การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวนจำกัดข้อคำถามวัดพฤติกรรมระดับสูงต่างกัน /

สุระ อ้อยแขม

No Cover Image
Main Author: สุระ อ้อยแขม
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การวัดผล
คณิตศาสตร์ –– แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3058.T5 ส856ก 2537
Copy 2
Available
Copy 1
Available